§1
Målsettingen for fondet er at det skal benyttes av speiderledere i kretsen som har vært aktive gjennom flere år, og som nå vil reise på studietur eller inspirasjonstur til nytte i speidersammenheng. Det er en forutsetning at stipendmottaker er aktiv som leder i gruppe eller krets, og at det er sannsynlig at han/hun vil være aktiv også de neste årene.

§2
Kretsstyret deler ut stipend etter søknad. Søknadsfrist er 1.mars hvert år, men det kan søkes senere på året dersom stipend ikke er delt ut.. Det kan deles ut et eller to stipend i året. Stipendstørrelsen skal maksimalt være 10.000 kroner og dekke inntil halvparten av totalkostnaden.

§3
Stipendmottakerene skal forplikte seg til å skrive en rapport etter turen og i tillegg formidle inntrykk etter turen til speidere eller speiderledere. Det blir på forhånd avklart hvordan dette skal gjøres.

§4
Regnskap for fondet skal føres av regnskapsføreren til kretsen. Det skal hvert år beregnes hvor stor del av rentene av kapitalen i kretsen som skal legges til fondet. Regnskapet skal fremlegges for årsmøtet.