Samtidig som barnehager og skoler nå åpner opp igjen, har myndighetene signalisert at utendørs fritidsaktiviteter for barn og unge så smått kan starte opp igjen så lenge smittevernreglene overholdes. Det innebærer at man skal ha god hånd- og hostehygiene, at det ikke må være mer enn fem sammen i hver gruppe, og det må være to meter mellom hver av dem. KFUK-KFUM-speiderne åpner derfor nå for at speidergrupper som ønsker det kan starte aktiviteter igjen. 

Det jobbes med en veileder som skal si noe mer om hvordan dette kan gjøres i praksis, og det vil komme mer informasjon om denne når den er klar.

Her finner du oppdatert informasjon om hvilke arrangmenter som er avlyst fremover.