Kretssekretær i 20 % 

Kretsleddets hovedoppgave er å styrke speiderarbeidet i den enkelte gruppe i kretsen, og kretssekretær bistår kretsstyret i dette arbeidet. Kretssekretærens oppgaver:

 

  • Sekretær for kretsstyret
  • Tilrettelegger og bindeledd mellom speidergruppene, kretsstyret, forbundet og andre tillitsvalgte.
  • Følge opp henvendelser til kretsen, særlig fra mulige nye ledere og speidere, og aktuelle steder hvor nystart vurderes.
  • Oppgaver i tilknytning til kretsen sine arrangementer 
  • Oppdatering av kretsens nettside, sosiale medier og annet informasjonsarbeid.

  
Vi søker deg som er engasjert, løsningsorientert, strukturert og ryddig, og har gode samarbeidsevner. Du bør ha god kjennskap til speiderarbeidet og gode, grunnleggende datakunnskaper. 

Prosjektstilling i 10 % (ett år, med mulighet for forlenging)

Prosjektstillinga skal i hovedsak støtte, inspirere og veilede speidergrupper i tett kontakt med kretsstyret. Vi søker deg som er engasjert, har evne til å inspirere andre, og har god kjennskap til speiderarbeidet og programmet. Søkeren må ha førerkort og disponere bil. 

Stillingene kan kombineres. Lønn etter avtale i henhold til forbundets tariffavtale. Arbeidstid og hjemmekontor etter nærmere avtale. For nærmere opplysninger, kontakt med kretsleder Atle Aas på telefon 993 54 771, eller e-post atle@etnespeidar.com

Søknad med CV sendes til haugaland@kmspeider.no innen 12.04.2019 Vennligst oppgi i søknaden om du søker en eller begge stillinger.

Tiltredelse snarest.

---

Norges KFUK-KFUM-speidere er en av Norges største kristne barne- og ungdomsorganisasjoner med 11 000 medlemmer fordelt på 250 grupper over hele landet. Vi driver et aktivt speiderarbeid for barn og unge med fokus på kristen tro, felleskap, personlig utvikling, friluftsliv og samfunnsengasjement. Haugaland KFUK-KFUM-speidere har omtrent 1350 medlemmer i 28 grupper, og er KFUK-KFUM-speidernes nest største krets.