Arrangementet blir avlyst, med hensyn til sikkerheten og etter anbefalinger fra Meteorologisk institutt om å ikke oppholde seg utendørs.

Du kan lese mer om bakgrunnen for avlysningen her:
https://www.yr.no/artikkel/farevarsel-pa-nest-ovste-niva-1.14214242