Koronareglene for aktiviteter myknes opp

Smittevernreglene myknes opp slik at barne- og ungdomsorganisasjonene nå kan dele utstyr i sine aktiviteter. Barn og unge kan også ha nærkontakt i faste fritidsaktiviteter hvor det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten som normalt.

For to uker siden tillot helsemyndighetene at barn og unge som driver med idrettsaktivitet skal kunne ha nærkontakt under trening hvis det er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten. De tillot også deling av utstyr under aktivitetene, så lenge det ble sørget for godt renhold. 

LNU, Landsrådet for Noregs barne- og ungdomsorganisasjonar, har etter dialog med myndighetene kommet frem til at de samme reglene skal gjelde for alle fritidsaktiviteter for barn og unge. Endringene skjer umiddelbart. 

Mulig å dele utstyr i aktiviteter 

De nye reglene om utstyr sier at deltakere og arrangører kan dele utstyr i aktiviteter, for eksempel baller, brettspill eller tau. Organisasjonene bør vurdere renhold av utstyret mellom hver bruk eller hver økt og oppfordre deltakere til ikke å ta seg i ansiktet under aktiviteten. Utstyr som har svært tett kontakt med ansikt og hender, som masker og hansker, bør ikke deles uten rengjøring mellom hver bruker. 

I veilederen for idretten står det om deling av utstyr at «[s]å lenge god håndhygiene ivaretas før og etter bruk av utstyret, vil risikoen for indirekte smitte være svært lav».  

Åpner for nærkontakt i noen aktiviteter

Det nye unntaket om fysisk nærkontakt gjelder aktiviteter der fysisk kontakt eller nærhet er nødvendig for å gjennomføre aktiviteten som normalt. Faste grupper på inntil 20 personer kan ha nærkontakt under selve aktiviteten, men ikke før, etter, eller i pauser. 

Bare personer under 20 år kan ha nærkontakt på denne måten. Eldre personer må følge regelen om 1 meters avstand. Unntaket gjelder heller ikke for arrangementer, altså samlinger med flere enn 20 deltakere, hvor 1 meter avstand er forskriftsfestet. 

Veiledere oppdatert 

Kilde: LNU