Nytt kretsstyre ble valgt. Der ble disse valgt inn:

Atle Aas, Kretleder for 2 år
Petra W. Ognøy, Visekretsleder for 2 år
Morten Waka, Kretsstyremedlem for 2 år

Silje Isberg Hansen, 1. varamedlem for 1 år
Cia Severinsen, 2. varamedlem for 1 år
Judit Vikingstad, 3. varamedlem for 1 år

Krister Larsen, Helene Stokke og Johannes Skartland sitter i kretsstyre fram til 2020. Du kan lese mer om kretsstyret her.

 

Valgkomitéen for 2019 er slikt

Leder Sigbjørn Mortveit, sittende 1 år til 2020
Medlem Morten Waka, valgt for 1 år
Medlem Annlaug Engmark, valgt for 1 år

 

Vi i kretsstyret ønsker å takke alle deltakerene som kom i kretstinget og for et godt gjennomført ting!