Velkommen til

Blikshavnleiren 2019  25. – 26. mai

Velkommen til leir!

Tradisjonen tro, blir det speiderleir på Blikshavn på Øst-Karmøy også i år. Vi i leirkomiteen ønsker alle oppdagere, stifinnere og ledere velkommen til en aktiv helg med leker, konkurranser, leirbål og gudstjeneste. Vi håper mange grupper har satt av denne helgen, slik at speidere og ledere får oppleve leirlivet og speiderfellesskapet på Blikshavn. Ekstra kjekt blir det hvis nye grupper blir med. Bare ta kontakt med noen i leirkomiteen hvis det er noe du lurer på!

 

I fjor var det om lag 430 oppdagere, stifinnere og voksne/eldre speidere på leiren.

Overnatting skjer i telt, og maten blir ordnet felles for leiren. Det er gode toalettforhold, selv om kapasiteten til tider er litt liten med så stort deltakertall. Men det er heldigvis stor boltreplass til telting og aktiviteter.

Blikshavnleiren arrangeres som en dugnad, der alle gruppene får litt ansvar for aktiviteter, program og andre oppgaver.

Leiren er for oppdagere og stifinnere. Vi ber de gruppene som kommer med mange små speidere om å sørge for å ha nok ledere/voksne til disse.

 

Program for Blikshavnleiren 2019

Fredag

Frammøte for de grupper som ønsker en ekstra overnatting. Gruppene må selv ordne med mat til fredag kveld og lørdag morgen. Første offisielle matøkt blir lørdag kl. 12.00.

Det vil være ledere fra leirstaben på plass fredags kveld.   NB! De som skal komme fredag må gi beskjed.

 

Lørdag

9.00–11.00 Fremmøte/ registrering, oppsett av telt og rigging av leir.

12.00 Åpning/ formiddagsmat, ledersamling ca. 12.30.

13.00 Kretsmesterskap

15.30 Mat (yoghurt, frukt og drikke).

Kiosken åpner etter maten og er åpen til 18.00.   

17.00 Uteleker og ballspill

18.30 Middag, grilling på stranden

20.30 Leirbål

Kaffe og lapper for lederne og for de store speiderne.

23.30 Ro i leiren, alle i teltene i kl.23.00.

 

Søndag

08.30 Revelje

09.00 Flaggheis

Frokost

10.00     Aktivitetstorg. Kiosken er åpen fra 11.30 – 13.00.

13.00 Middag: Hamburger på grillen.

14.00 Gudstjeneste

Utdeling av diplomer og premier

Avslutning av leiren. Gruppene må melde fra til leirledelsen når de er klar til avreise. Gruppe- området må godkjennes. Opprydding i eget område og på fordelte fellesområder.

16.00 Avreise

 

Kretsmesterskapet

Kretsmesterskapet vil bli gjennomført som en rundløype, der oppdagerne og stifinnerne går patruljevis fra post til post. For å unngå køer, vil patruljene starte ved ulike poster.

Det er fint hvis speiderne før leiren har øvd på avmelding og oppførsel på post. Det er også viktig at speiderne holder sammen i patruljen gjennom hele konkurransen.

Alle grupper må regne med å stille som postmannskap. Ingen voksne skal gå sammen med patruljene (for å hjelpe dem med oppgavene).

  

Aktiviteter

På samme måten som før, blir det aktivitetstorg uten påmelding på forhånd. Speiderne går til den aktiviteten de ønsker, og står i kø. Aktiviteten kan ta fra 10-60 minutt.  Alle gruppene må ta ansvar for minst en aktivitet.

Ved påmelding melder dere fra om det er en aktivitet dere kan ta ansvar for. Dersom 2 grupper ønsker samme aktivitet, vil den gruppa som først meldte seg få den aktiviteten. Finn gjerne på andre aktiviteter enn de som her er foreslått. Kanskje har gruppa eller en av lederne en spesialitet dere kan bidra med?  Det er fint om dette kan gjøres allerede første gang dere kontakter oss.

Materiell til aktivitetene blir kjøpt inn av gruppene som har ansvar for de enkelte aktivitetene. Alle regninger blir betalt av kretsen, så husk å levere kvittering!

 

Forslag til aktuelle aktiviteter:

1. Skattejakt

2. Lang-hoppetau

3. Kubbespill

4. Skinnarbeid

5. Lage pil og bue

6. Lage knutebrett

7. Livlinekasting

8. Drageflyving

9. Papirbretting- spå, båt, fly

10.Pinnebrød

11.Knivsløyd

12.Runway

13.Eventyrlesing

14. Dans

15.Steiking på takke

16. Cowboybrød

17.Kanonball

18. Freesbeegolf

19.Enkel førstehjelp

20. Vannpistol/fløyte med kniv

21.Vannballong / jurklutkasting

22.Toving

23.Maling / akvarell

24.Lage vandrestav

25.Lufttrykk potetkanon

26.Fotball

27.Brentball

28.Vennskapsbånd

29.Apebro

 

 

Leirbål

På leirbålet ønsker vi et variert program med innslag fra speidere og ledere. Alt fra sketsjer, vitser, sanger og rop. Det er fint hvis dere kan utfordre speiderne tidlig, slik at de får tid til å forberede seg. Innslag meddeles ved ankomst til leiren, eller direkte til leirbålsleder i god tid før leirbålet.

 

Uteleker

På lørdag skal vi ha uteleker, der speiderne kan velge hva de vil delta på. Vi ønsker å ha en del forskjellige leker, slik at det skal være noe som alle kan være med på. Utelekene velges på leiren.

Aktuelle leker er slåball, volleyball, fotball, kanonball, kubbespill, hesteskokast, hoppetau, mm.

Det er aktuelt å bruke noen av aktivitetene også denne dagen. Det er også i denne tida kiosken er åpen.  Dette blir en uorganisert aktivitetsøkt, men vi ønsker selvsagt at mange ledere engasjerer seg rundt omkring på området, også i leker som andre enn egne speidere får være med på.

 

Ledersamling

Det blir en ledersamling med informasjon ved flaggstanga lørdag etter første måltid. Etter at speiderne har lagt seg på lørdagskvelden, blir det uformell ledersamling med kaffe og sosialt samvær uten program i hallen.

Alle gruppene må stille med minst en leder på ledersamlingene, slik at informasjonen kommer ut.

 

Mat

På leiren vil det være felles mat. All brødmat vil bli utdelt i et mattelt. For å få minst mulig kø, trenger vi hjelp av eldre speidere/ledere til å smøre mat.

Middag på lørdag blir grilling av pølser. Alle grupper må ta med grillpinner, da det er vanskelig å finne 300 emner i området. Selve grillingen vil skje på anvist plass, p.g.a. brannsikring, nede ved sjøen. Gruppene må også ta med ketsjup og sennep og vanndunk til blanding av saft!

Brødmaten skal vi ha i hallen.

 

Matallergi

Dersom det er speidere med matallergi, ber vi om at de tar med seg mat selv på denne leiren. Det må opplyses om i påmeldingen. Deltageren vil da få redusert pris på leiren. Kr. 150 ,-

 

Kiosksalg

Det vil være kiosk på leiren. Kiosken vil være åpen i en lengre periode hver dag. Bli gjerne enige i gruppa om et fornuftig beløp til snoping.

 

Registrering og betaling

Regning blir sendt til gruppene etter leiren, og hver gruppe betaler da direkte til kretsen for det antall som er med på leiren. Leiren koster kr. 250,- pr. deltaker. Lederprisen er 150 kroner. De som stiller med mange ledere til avvikling av leiren har egne priser.

Ved registrering vil det også bli delt ut leirmerker.

 

Leirplass

Gruppene vil bli lagt samlet på sletta ved huset. Det vil ikke bli delt inn i gruppeområde, men gruppene blir vist plass etterhvert som de kommer til leiren.

 

Røyking

Det er TOTALT røykeforbud på leiren sitt område! Dette gjelder for ledere og besøkende.

Røyking må skje utfor leirområdet v/hovedvei.

 

Utstyr

Hver gruppe må ta med telt og leirutstyr til sine speidere. Husk også å ta med ei stor kanne som dere skal blande saft i og ta med ned til sjøen på lørdagen. Det er også greit å ha med vaskefat og såpe til håndvask og oppvask. Det er ikke nødvendig med utstyr til brødmåltidene, men husk å ha med pinner til grillingen + ketsjup og sennep.

 

Gudstjeneste

På søndag kl. 14.00 er det Gudstjeneste. Inviter foreldre eller andre til å delta her.

 

Påmelding

Ta kontakt med din gruppeleder om din speidergruppe skal delta på leir. Gruppelederen fra din speidergruppe har ansvar for påmelding til påmeldingsansvarlig.

Skulle det være noe angående påmelding, ta kontakt med Hilde Gudmundse på mail: hilde.gudmundsen@karmoykirken.no eller mobil 482 15 579.

Informasjon

Dette er første informasjon som sendes til de gruppeledere som er oppført i årsmeldingen for i fjor. Informasjonen vil også bli lagt ut på Haugaland krets internettside haugaland.kmspeider.no

Vedlagt følger også et forslag til leirinformasjon som kan leveres speiderne. En uke på forhånd blir det sendt en grundig leirinformasjon med oppgavefordeling til den adressen dere oppgir ved påmelding.

Der blir det informasjon om hvilke oppgaver og aktiviteter/ uteleker de forskjellige gruppene vil få ansvar for.

Er det ellers noe du lurer på kan du ta kontakt med noen i komiteen.

 

Komité Blikshavnleiren 2019
Norheim, Sand og 15. Haugesund

Hilde Gudmundsen (Norheim) hilde.gudmundsen@karmoykirken.no
Hans Kristian Stensland (15. Haugesund)
Heine Moe Willig (Sand)