Ryvarden krets
Invitasjon til kretskonkurransen 2019

Målgruppe 

Småspeidarar, stifinnarar og vandrarar

Tid 

Speidarkonkurransen: 5 - 7 april 2019
Småspeiderkonkurransen: 7. april 2019

Stad

Lier, Sveio

Påmelding

Påmelding seinast fredag 29. mars gjennom medlemssystemet til NSF.
Link til påmelding: https://min.speiding.no/activities/view/1656

I år skjer påmeldinga gjennom medlemssystemet til NSF. Dei gruppene som er interessert i å vera med kan ta kontakt med kretssekretæren i Ryvardne krets, så hjelper de med påmelding.

NB! Påmeldingar etter 29. mars fakturast med kr. 50,- ekstra pr. kull/patrulje.

Pris

Kr. 500,- pr. speidarpatrulje. Kr. 200,- pr. småspeidarkull/-patrulje. Gruppa fakturerast samla etter påmelding.

Speiderkonkurransen

Registrering fre. 18:00-21:00
Åpning 21:00
Konkurransestart lør. 09:00
Avslutning søn. 14:30-15:00
Patruljar med både vandrar og stifinnarar deltek i vandrarkonkurransen. Kvar patrulje må ha med telt, vanleg patruljeutstyr og mat for heile opphaldet. Informasjon om eventuelt ekstrautstyr til oppgåveløysing kjem etter påmelding.

Småspeiderkonkurransen

Registrering 09:45-10:30
Informasjon til postmannskap 10:30
Åpning 10:45
Konkurransestart 11:00
Felles matpause i løypa 12:00-12:15
Avslutning 14:30-15:00
Alle gruppene må stille med minst 1 stk. postmannskap pr. påmeldt kull/patrulje. Hugs matpakke!

Det blir kiosksal.

Spørsmål kan rettast til kretssekretær i Ryvarden krets, Hildegunn L. Fjelland.
tlf. 41 24 62 47
E-post: post@ryvardenkrets.no

Vel møtt til ei lærerik speidarhelg!

Speidarhelsing
Kretskonkurransekomiteen