Kretsleiren 2020 er et samarbeid mellom Haugaland og Rogaland krets. Leiren er organisert som et prosjekt med en egen komite bestående av lederne av de forskjellige etatene på leiren.

 

Hovedkomité

Johan Andreas Håland Thorkaas | Leirsjef
John Magne Gabrielsen | Viseleirsjef
Jone Surnevik Kristiansen | Teknisk
Erika Christie Berle | Felles tjenester
Cecilie Ødegård | Intendatur