Invitasjon til Kretsting
i Haugaland krets

 

1.februar2020 på Sand

Velkommen til kretsting.

Sted: Sand bedehus, Aslakkbakkadn 7, Sand.

Tid: lørdag 1.februar.2020 kl 11.00-16.00

Det blir servering.

Saksliste:

 1. konstituering
 2. godkjenning av årsmelding
 3. godkjenne regnskap
 4. eventuelle saker fra krets rovertinget
 5. strategi 2020-2021
 6. budsjett 2020
 7. valg
  • valg av to kvinnelige medlemmer til kretsstyre for to år
  • valg av et mannlig medlem til kretsstyret for to år
  • valg av tre varamedlemmer for ett år
  • valg av to medlemmer til valgkomité for to år
  • valg av revisorer
  • kretsstyret ber om fullmakt til å oppnevne to representanter til ungdomsting ut ifra søknader
 8. orienteringssaker
  • Blikshavn 2020
  • Kretsleir 2020
  • Kurs og arrangement i kretsen
  • Informasjon fra forbundet

 

 

Påmelding til haugaland@kmspeider.no innen 27.01.2020, gi beskjed om evt allergier.

 

Sakspapirer til kretstinget blir sendt ut ca ei uke før kretsting.

Ungdom som ønsker å søke om å få representere kretsen på ungdomsting må sende søknad til haugaland@kmspeider.no innen 27.01.2020