10.00 – 13.00: Parallelle innføringskurs Praktiske speiderferdigheter, organisasjon og forkynnelse

13 – 15: Middag – sosialt samvær

15 – 17: Ledersamling