Sett av datoen!

Sted og mer informasjon kommer vi tilbake til.