Dette arrangementet er åpent for speidere valgt av kretsen som er født i '05-'03. 

Vil du lære om aktuelle saker for KFUK-KFUM-speiderne og om hvordan du kan debattere disse? Vil du finne ut hvordan du kan være med på å påvirke organisasjonen vår? Vil du bli engasjert? Bli med på patruljeførerting!

På patruljeførerting (PF-ting) lærer du om organisasjonsarbeid og hvordan du kan delta i organisasjonsdemokratiet. Deltakerne på tinget velger også fire representanter som får dra på landsting 5.-7.april 2019. Disse representantene vil få stemme-, forslags- og talerett som ordinære delegater på landsting og får muligheten til å tale patruljeførernes sak. 

På PF-ting skal vi diskutere og debattere aktuelle saker for aldersgruppen og for organisasjonen. Helgen vil også inneholde inspirasjon til det lokale speiderarbeidet og samfunnsengasjement, lokalt og internasjonalt. Det vil også bli mye sosialt og du vil bli kjent med speidere fra hele Norge. 

Hvem kan dra fra Haugaland Krets? 

Hver krets kan sende to representanter som skal være valgt av kretsen, gjerne gjennom kretsens ungdomsting/patruljeførerting eller på et årsmøte. I kretstinget 3. Februar i Bokn, ga tinget kretsstyre fullmakt til å utnevne representanter til Patruljeførertinget.

Kretsstyre ønsker dermed kandidater som vil og som vi kan sende på vegne av kretsen. Send mail til haugaland@kmspeider.no. Påmeldingsfrist Søndag 10. Februar.