Frå venstre: Hans Erling Bjelland 14.Haugesund, Visekretsleiar Atle Aas, Etne,

Kretsleiar Annhild Mortveit, Skjold, Sunniva Tveit, Vikebygd, Helene Stokke,

Torvastad (vara). Bak fv; Roverombud Kristian Gabrielsen, Kopervik,

Hans Jørgen Hjemdal, Etne og Amalie L. Hansen, Leirvik/Førre.