Placeholder text
  • 12.04.2023

    Kretsting

    Kretsting er kretsens årsmøte som årlig vedtar strategi, økonomi og andre saker. Her kan du som speider påvirke hvordan din krets ser i fremtiden! Tidligere årsmøtepapirer og protokoller kommer her

Design og utvikling: CoreTrek AS