Fyll ut oppgjørsskjema fra Norges KFUK-KFUM-speidere, og lagre som pdf. Du finner skjemaet her. Du behøver ikke skrive ut og signere, når du sender fra din egen e-postadresse er det tilstrekkelig.

Dersom du har kjørt bil, er det eget skjema, som du finner her.

Her er et eksempel på hvordan du fyller ut oppgjørsskjemaet.

Du sender oppgjørsskjemaet og kvitteringene (fra flyselskap, buss osv) (bruk pdf-format, ikke bildeformat!) til den i kretsstyret eller roverombudet, eventuelt kretssekretær, du har avtalt utleggene med, og ber om at de blir videresendt kasserer.