Kretsen har 4 fond som grupper eller medlemmer i kretsen kan søke om. De ulike fondene har ulike retningslinjer for fondende som du finner under.

 

Søknader om støtte kan sendes til haugaland@kmspeider.no. Søknadene vil bli da bli vurdert av kretsstyret etter de bestemte retningslinjene

 

 

Fond i Haugaland Krets
Reisestøtte for Blikshavnleir